La superació d’un matemàtic,

Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1965)